Lirik Lagu Daerah D.I YogyakartaBerikut ini akan saya paparkan daftar lagu atau kumpulan lagu-lagu yang berasal dari daerah Jogja diantaranya adalah pitik tukung, sinom, suwe ora jamu, kidang talun, te kate dipanah, kupu kuwi, caping gunung, walang kekek dan gethuk.Pitik Tukung

Aku duwe pitik pitik tukung
Saben dina tak pakani jagung
Petok gok petok petok ngendok pitu
Tak ngremake netes telu
Kabeh trondol trondol tanpa wulu
Mondol mondol dol gawe guyu

Sinom

Amenangi jaman edan
ewuh aja ing pambudi
melu edan ora tahan
jen tan melu anglakoni
boya kaduman melik kaliren
wekasanipun dilalah karsa Allah
begjane kang lali
luwih begja kang engling lan waspada

Suwe Ora Jamu

Suwe ora jamu
Jamu godhong telo
Suwe ora ketemu
Temu pisan atine gelo

Suwe ora jamu
Jamu sogo thunteng
Suwe ora ketemu
Temu pisan atine seneng


Suwe ora jamu
amu godhong bunder
Suwe ora ketemu
Temu pisan tambah pinter

Kidang Talun

Kidang ... Talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

Tikus ... pithi
Due anak siji
Cit cit cuit
Cit cit cuit
Maju perang wani mati

Kidang ... Talun
Mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

Gajah ... belang
Soko tanah mlembang
Nuk legunuk nuk legunuk
Gedhene meh podho gunung

Te Kate Dipanah

Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk konde-onde
Mbok sirbombok mbok sirkate
Mbok sirbombok mbok sirkate

Kupu Kuwi

Kupu kuwi tak cekele (incupe)
Mung abure ngewuhake
Ngalor ngidul
Ngetan bali ngulon

Mrana mrene ing saparan paran
Mencok cegrok mlabur bleber (Sapa bisa ngicupake)
Mentas mencok cegrok
Banjur (nuli) mabur bleber

Caping Gunung

Dhek jaman berjuang
Njur kelingan anak lanang
Mbiyen tak openi
Ning saiki ana ngendi

Jarene wis menang
Keturutan sing digadhang
Mbiyen ninggal janji
Ning saiki apa lali

Ning gunung tak cadhongi sega jagung
Yen mendhung tak silihi caping gunung
Sokur bisa nyawang
Gunung ndesa dadi reja
Dene ora ilang nggone padha lara lapa

Walang Kekek

Walang kekek, menclok nang tenggok
Mabur maneh, menclok nang pari
Ojo ngenyek yo mas, karo wong wedho
Yen ditinggal lungo, setengah mati

E… ya ye…, ya ye… ya
E ya… yae yai, e yaiyo yaiyo

Manuk sriti kecemplung banyu
Bengi ngimpi awan ketemu

Walang abang menclok neng koro
Walang biru.. walange putih
Bujang maneh yo mas, ora ngluyuro
Sing wis duwe putu, ra tau mulih

E… ya ye…, ya ye… ya
E ya… yae yai, e yaiyo yaiyo

Biso nggambang yo mas, ora biso nyuling
Biso nyawang, ora biso nyanding

Walang ireng, mabur brenggenggeng
Walang ireng, dowo suthange
Yen podo seneng yo mas, ojo mung mandeng
Golek ono ngendi omahe

E… ya ye…, ya ye… ya
E ya… yae yai, e yaiyo yaiyo

Biso nggambang yo mas, ora biso ndemung
Biso nyawang, ora wani nembung

Walang kekek, walange kayu
Walang kayu, tibo neng lemah
Yen kepingin yo mas, arep melu aku
Yen mung trimo, tak kon jogo ngomah

E… ya ye…, ya ye… ya
E ya… yae yai, e yaiyo yaiyo

Andeng-andeng, ono pilingan
Ojo dipandeng, mundak kelingan

Walang kekek menclok neng tampah
Mabrur mrene, menclok wit pete
Sumengkemo mring Gusti Allah
Nindakake dawuh-dawuhe

E… ya ye…, ya ye… ya
E ya… yae yai, e yaiyo yaiyo

Walang kekek menclok neng tali
Limang wektu ojo nganti lali

E… ya ye…, ya ye… ya
E ya… yae yai, e yaiyo yaiyo

Walang kekek, walange kadung
Walang kekek sampun rampung
Jangkrik Genggong

Kendhal kaline wungu, ajar kenal karo aku
Lelene mati digepuk, gepuk nganggo walesane
Suwe ora pethuk, ati sida remuk, kepethuk mung suwarane

e ya e ya e..e yae yae yae yae
Jangkrik genggong, jangkrik genggong, luwih becik omong kosong

Semarang kaline banjir, ja sumelang ra dipikir
Jangkrik upa saba ning tonggok, malumpat ning tengah jogan
Wis watake priya, jare ngaku setya, tekan dalan selèwèngan

e ya e ya e..e yae yae yae yae
Jangkrik genggong, jangkrik genggong, wani nglirik sepi nguwong

Yèn ngetan bali ngulon, tiwas edan ora kelakon
Yèn ngrujak ngrujaka nanas, aja ditambahi kwèni
Kene tiwas nggagas, awak adhem panas, jebul ana sing nduwèni

e ya e ya e..e yae yae yae yae
Jangkrik genggong, jangkrik genggong, sampun cekap mangsa borong.

Gethuk

Sore-sore padhang bulan, ayo kanca padha dolanan
Rene-rene bebarengan, rame-rame e dha gegojegan
Kae-kae rembulane, yen tak sawang kok ngawe-awe
Kaya-kaya ngelikake, kanca kabèh aja padha turu sore

Gethuk, asale saka tela
Mata ngantuk, iku tambane apa
Ah ala gethuk, asale saka tela
yèn ra pethuk, atine rada gela

Aja ngono mas, aja aja ngono
Kadhung janji mas, aku mengko gela
Gek Kepriye

Duh kaya ngene rasane
Anake wong ora duwe
Ngalor ngidul tansah diece
Karo kanca kancane

Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe
Pye pye pye pye ya ben rasakna
Pye pye pye pye rasakna dewe

Besuk kapan aku bisa
Urip kang luwih mulya
Melu nyunjung drajating bangsa
Indonesia kang mulya

Pye pye pye pye mbuh ra weruh
Pye pye pye pye mbuh ra ngerti
Pye pye pye pye mbuh ra weruh
Pye pye pye pye mbuh ra ngerti