Lirik Lagu Daerah Sulawesi SelatanBerikut ini akan saya paparkan daftar lagu atau kumpulan lagu-lagu yang berasal dari daerah SulSel diantaranya adalah anging mamiri, pakarena, ma rencong, ammac ciang, anak kukang, ati raja.

Anging Mammiri

Anging mammiri ku pasang
Pitujui tontonganna
Tusarroa takkaluppa (2X)

E..aule...
Namangngu'rangi
Tutenayya...tutenayya pa'risi'na (2X)

Battumi anging mammiri
Anging ngerang dinging-dinging
Namalantang saribuku

E..aule...
Mangerang nakku
Nalo'lorang... nalo'lorang je'ne mata

Anging mammiri ku pasang
Pitujui tontonganna
Tusarroa takkaluppa

Pakarena

Ika teri tura tea bau
Adat taman io loa sayang
E aule pakarenaya
Pakarenaya labiriri pagaukang

Ika tebu tara teang sayang
Punania pagaukang sayang
E aule suku Bajina
suku Bajina punania pakarena

Pura raba piu rukang sayang
Baju Bodo kaun lolo sayang
E aule suku Bajina
Suku Bajina punania ke anggada

Ma Rencong

Marencong rencong kelongku
marencong rencong marencong rencong
Kelong nipassama riya, nakukelongang atu dendang baule
Natupare pangurangi, lontaja eja menjo
Owe dendanga da dum ba owe para mata bengko na

Ammac Ciang

Ammac ciang dendang ammac ciang dendang, ammac ciang !
Tallu luwara lekona Napak napak
lalang bang sikontu bonena lino
Mak biring kasih kibo nudendek, ma tamparang !
Malam parang laisinu Alla mate
te bombang Buhuleng tanna lajjunu
Baku’ ku na bun tulu nakku dendek, naluluang !
Naluluang pangngurangi Alla tenamo kanang
Baji baji ri matangku

Anak Kukang

Kukanga' tunipela
Tunibuang ritamparang
Kunianyukan rije’ne
Narappung tau maraeng

Ca'di ca'di dudu in’ja
Nana pelakka anrongku
Mantang mama kale kale
Tu’guru' je’ne matangku

Aule ... sare sarengna
Ikukang sayang
Sare tea takucini
Empo tena mate’nena

Ati Raja

Se're se'reji batara baule
Ati raja nakijai panganroi baule
Rajale Alla kereaminjo
Ati ati ati raja
Nitarima pappala'na baule

Mannamo ki'minasai baule
Ati raja kipanai ripalata baule
Rajale Alla ta'balle tonji
Ati ati ati raja
Kabatara tangkellai baule

Batti’batti

Tondok Kadadiangku

Marendeng Marampa

Kilalai Tondokmu

To Mepare

Sulawesi Pa'rasanganta